Read more about the article עוטפים אותם באהבה! לכל תינוק מגיע לגדול בכבוד
לכל תינוק מגיע לגדול בכבוד

עוטפים אותם באהבה! לכל תינוק מגיע לגדול בכבוד

תינוקות גדלים בכבוד! מדי יום שיחות כאלו מגיעות אלינו למוקד "לחיות בכבוד"מעבר לקו אמא דומעת וברקע קולו של תינוק רך "הגעתי הביתה מבית החולים ואין לי כלום לתת לתינוק לא תחליף, לא…

להמשך קריאהעוטפים אותם באהבה! לכל תינוק מגיע לגדול בכבוד
Read more about the article שליש מניצולי השואה מתחת לקו העוני – כך תעזרו להם
כתבה מזון לנשמה - שליש מניצולי השואה מתחת לקו העוני

שליש מניצולי השואה מתחת לקו העוני – כך תעזרו להם

אנחנו בכותרות? אצלנו כל יום יום השואה אל תדברו על ניצולי שואה תעשו למען ניצולי שואה ניצול שואה לא צריך להילחם על ארוחה חמהתאמצו ניצול שואה שיקבל כל יום ארוחה…

להמשך קריאהשליש מניצולי השואה מתחת לקו העוני – כך תעזרו להם